Tinh tinh nghiện thuốc lá ở Lebanon

Khi lớn hơn, Omega bị khóa và mang đến một vườn thú ở Lebanon, đất nước vốn không coi trọng quyền bảo vệ động vật. Trong suốt 10 năm trong vườn thú, con tinh tinh bị nhốt trong một chiếc cũi. Người ta còn tìm thấy ở vườn thú này rất nhiều loài chim, khỉ… Hiện giờ chúng đều được di chuyển tới một nơi tốt hơn.

Tinh tinh nghiện thuốc lá ở Lebanon

Con tinh tinh nghiện thuốc lá có tên là Omega, 12 tuổi, nặng 60 kg đang được chuyển đến một khu bảo tồn động vật hoang dã ở Brazil để có điều kiện sống tốt hơn.

Trước kia con tinh tinh này sống trong một vườn thú ở Lebanon. Nhân viên vườn thú ở đây cho biết: “Con tinh tinh Omega vẫn thường xuyên hút thuốc. Nếu ai đó ném cho nó một đầu thuốc lá còn dở, nó lập tức nhặt lấy và hút lấy hút để”.

Khi còn nhỏ, Omega sống trong một khách sạn ở Lebanon và bị ép làm các hoạt động giải trí phục vụ khách hàng, trong đó có việc hút thuốc.

Khi lớn hơn, Omega bị khóa và mang đến một vườn thú ở Lebanon, đất nước vốn không coi trọng quyền bảo vệ động vật. Trong suốt 10 năm trong vườn thú, con tinh tinh bị nhốt trong một chiếc cũi. Người ta còn tìm thấy ở vườn thú này rất nhiều loài chim, khỉ… Hiện giờ chúng đều được di chuyển tới một nơi tốt hơn.