Tag: con chó không bao giờ lớn

Tại sao một số con chó không bao giờ lớn?